Kohti uusia asumisunelmiasi vaivattomasti

Mie­les­täm­me jokai­sel­la on oikeus asua kes­tä­väs­sä ja ter­veel­li­ses­sä kodis­sa. Koti on usein pait­si yksi suu­rim­pia talou­del­li­sia pää­tök­siäm­me myös tär­keä hyvin­voin­nin ja mie­len­rau­han läh­de. Sik­si ei ole­kaan saman­te­ke­vää mil­lai­sen kodin ostam­me itsel­lem­me ja per­heel­lem­me.

Trä LKV on Ete­lä-Suo­men alu­eel­la toi­mi­va van­hoi­hin taloi­hin sekä arvo­ko­tei­hin eri­kois­tu­nut väli­tys­lii­ke. Lisäk­si tar­joam­me sisar­kon­ser­nim­me Trä Kro­no­rin kotien osta­jil­le nykyi­sen kodin myyn­ti­pal­ve­lua. Pal­ve­luk­ses­sa­si on koke­nut välit­tä­jä, jol­la on kykyä näh­dä jokai­sen kodin par­haat puo­let ja kom­mu­ni­koi­da ne poten­ti­aa­li­sil­le osta­jil­le. Otam­me kodis­ta­si upeat kuvat ja hoi­dam­me koko myyn­ti­pro­ses­sin aina ensim­mäi­sis­tä yhtey­de­no­tois­ta kaup­poi­hin asti. Tavoit­tee­nam­me on saa­da kai­kil­le osa­puo­lil­le onnel­li­set kau­pat.

Kohteemme

Thomas Noreila
Toimitusjohtaja, Trä Group Oy
+358 40 705 1572
thomas@tragroup.fi

Ota yhteyt­tä


Onko kodin ostaminen tai myyminen sinulle ajankohtaista?

Käsittelemme henkilötietojasi tietosuojakäytännön mukaisesti.

Kiitos yhteystietojesi lähettämisestä.

Olemme sinuun päin yhteydessä mahdollisimman pian.