Ammattilaiset palveluksessasi

Trähusin restaurointimestari Jukka Mähönen on apunasi silloin, kun kotisi kaipaa restaurointiammattilaisten kädenjälkeä ennen myyntiin laittoa, tai jos haluat saada realistisen kuvan tulevien vuosien restaurointitarpeista.

Trä­husin res­tau­roin­ti­mes­ta­ri Juk­ka Mähö­nen on apu­na­si sil­loin, kun koti­si kai­paa res­tau­roin­tiam­mat­ti­lais­ten käden­jäl­keä ennen myyn­tiin lait­toa, tai jos haluat saa­da rea­lis­ti­sen kuvan tule­vien vuo­sien res­tau­roin­ti­tar­peis­ta. Yli vuo­si­kym­men Museo­vi­ras­ton pal­ve­luk­ses­sa on kou­li­nut Jukas­ta aika­kau­teen sopi­vien kor­jaus­me­ne­tel­mien huip­pu­asian­tun­ti­jan. Rau­hal­li­sen ja huu­mo­rin­ta­jui­sen mes­ta­rim­me ammat­ti­tai­toon luot­ta­vat niin yksit­täis­ten siir­to­la­puu­tar­ha­mök­kien kuin kym­me­nien kiin­teis­tö­jen kar­ta­no­ko­ko­nai­suuk­sien omis­ta­jat.

Kutsu minut maksuttomalle arviointikäynnille kartoittamaan talon remontointitarpeet:

Juk­ka Mähö­nen
Res­tau­roin­ti­mes­ta­ri
+358 40 844 8087
jukka.mahonen@trahus.fi

Thomas Noreila
Toimitusjohtaja, Trä Group Oy
+358 40 705 1572
thomas@tragroup.fi

Ota yhteyt­tä


Onko kodin ostaminen tai myyminen sinulle ajankohtaista?

Käsittelemme henkilötietojasi tietosuojakäytännön mukaisesti.

Kiitos yhteystietojesi lähettämisestä.

Olemme sinuun päin yhteydessä mahdollisimman pian.