Ammattilaiset palveluksessasi

Koti­si myyn­nis­sä aut­taa LKV-tut­kin­non suo­rit­ta­nut pit­kän lin­jan ammat­ti­lai­nen Outi Malm­lund. Yli 10 vuot­ta kiin­teis­tön­vä­li­ty­sa­lal­la mm. yrit­tä­jä­nä, alue­joh­ta­ja­na ja myyn­ti­tii­min vetä­jä­nä toi­mi­nut Outi on läm­min ja tar­mo­kas ammat­ti­lai­nen, jol­la on sil­mää huo­ma­ta jokai­sen kodin par­haat puo­let. Hän vie osto­pro­ses­sin läpi avoi­mes­ti ja huo­lel­li­ses­ti tavoit­tee­naan saa­da kai­kil­le osa­puo­lil­le onnel­li­set kau­pat.

Ota yhteyttä niin pääsemme yhdessä suunnittelemaan kotisi myyntiä:

Outi Malm­lund
Myyn­ti­joh­ta­ja, LKV, LVL
+358 400 633 655
outi.malmlund@tralkv.fi

Trä­husin res­tau­roin­ti­mes­ta­ri Juk­ka Mähö­nen on apu­na­si sil­loin, kun koti­si kai­paa res­tau­roin­tiam­mat­ti­lais­ten käden­jäl­keä ennen myyn­tiin lait­toa, tai jos haluat saa­da rea­lis­ti­sen kuvan tule­vien vuo­sien res­tau­roin­ti­tar­peis­ta. Yli vuo­si­kym­men Museo­vi­ras­ton pal­ve­luk­ses­sa on kou­li­nut Jukas­ta aika­kau­teen sopi­vien kor­jaus­me­ne­tel­mien huip­pu­asian­tun­ti­jan. Rau­hal­li­sen ja huu­mo­rin­ta­jui­sen mes­ta­rim­me ammat­ti­tai­toon luot­ta­vat niin yksit­täis­ten siir­to­la­puu­tar­ha­mök­kien kuin kym­me­nien kiin­teis­tö­jen kar­ta­no­ko­ko­nai­suuk­sien omis­ta­jat.

Kutsu minut maksuttomalle arviointikäynnille kartoittamaan talon remontointitarpeet:

Juk­ka Mähö­nen
Res­tau­roin­ti­mes­ta­ri
+358 40 844 8087
jukka.mahonen@trahus.fi

Outi Malmlund
Myyntijohtaja, LKV, LVL
outi@tralkv.fi
+358 400 633 655

Ota yhteyt­tä


  • Onko kodin ostaminen tai myyminen sinulle ajankohtaista?

    Käsittelemme henkilötietojasi tietosuojakäytännön mukaisesti.

    Kiitos yhteystietojesi lähettämisestä.

    Olemme sinuun päin yhteydessä mahdollisimman pian.