Meiltä saat asiantuntevaa apua puutalojen ja arvokotien ostamiseen

Trä LKV on Etelä-Suomen alueella toimiva vanhoihin taloihin sekä arvokoteihin erikoistunut välitysliike.

Jos unel­mien koti­si ei vie­lä löy­dy koh­de­lis­tauk­ses­tam­me, ole roh­keas­ti yhtey­des­sä mei­hin päin. Ver­kos­tom­me on laa­ja, sil­lä sisa­ryh­tiöi­dem­me kaut­ta tapaam­me vii­koit­tain kym­me­niä asu­mi­su­nel­mi­aan suun­nit­te­le­via hen­ki­löi­tä, ja joku heis­tä saat­taa omis­taa juu­ri sinun unel­ma­ko­ti­si.

Lisäk­si tar­joam­me puu­ta­lo­jen osta­jil­le mah­dol­li­suut­ta tila­ta pai­kal­le sisa­ryh­tiöm­me Trä­husin res­tau­roin­ti­mes­ta­ri Juk­ka Mähö­nen mak­sut­to­mal­le arvioin­ti­käyn­nil­le. Vuo­sien koke­muk­sel­la van­ho­jen talo­jen tun­ti­ja Juk­ka arvioi talon tule­vat kor­jaus­tar­peet puo­lu­eet­to­mas­ti. Näin saat rea­lis­ti­sen kuvan tule­vien vuo­sien ja vuo­si­kym­men­ten remont­ti­tar­peis­ta

Kutsu minut maksuttomalle arviointikäynnille kartoittamaan talon remontointitarpeet:

Juk­ka Mähö­nen
Res­tau­roin­ti­mes­ta­ri
+358 40 844 8087
jukka.mahonen@trahus.fi

Trä LKV on Etelä-Suomen alueella toimiva vanhoihin taloihin sekä arvokoteihin erikoistunut välitysliike.

Thomas Noreila
Toimitusjohtaja, Trä Group Oy
+358 40 705 1572
thomas@tragroup.fi

Ota yhteyt­tä


Onko kodin ostaminen tai myyminen sinulle ajankohtaista?

Käsittelemme henkilötietojasi tietosuojakäytännön mukaisesti.

Kiitos yhteystietojesi lähettämisestä.

Olemme sinuun päin yhteydessä mahdollisimman pian.